Menu
miny.cc
 

SCAM - KHÔNG THANH TOÁN
RolyCapital là một site đầu tư đến từ Anh Quốc khởi chạy ngày 18/09/2019 khá sắc nét và bài bản. Những kiểu thiết kế như thế này hầu hết đều đem lại lợi nhuận cho những nhà đầu tư đầu tiên. Vì vậy không có lý do gì mà không đầu tư vào RolyCapital ngay lúc này.

I. Đặc điểm của Roly Capital
 • Ra mắt: 18/09/2019
 • Chấp nhận thanh toán qua: USD [PM, Payeer], Crypto [BTC, ETH].
 • Đầu tư tối thiểu: 10$
 • Rút tiền tối thiểu: 0.01$ – 0.001 ETH – 0.0001 BTC
 • Lãi trả : 7 ngày/ tuần
 • Thanh toán : Instant – Thanh toán tức thì
 • Hoa hồng 3 cấp : 6% – 2% – 1%
 • Thông tin trên các diễn đàn khác : InvestorsStartPage.comHYIPLogs.com .
 • Video HyipOla review Roly Capital Việt Nam
II. Các gói lãi của RolyCapital

1. Gói lãi trả hằng ngày [Daily] : Lãi trả hằng ngày, hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi.
 • Lãi 2.25% hằng ngày cho 21 ngày. Hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi. ROI 147.25%. Đầu tư từ 10 – 1,000$.
 • Lãi 2.75% hằng ngày cho 30 ngày. Hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi. ROI 182.50%. Đầu tư từ 1,001 – 3,000$.
 • Lãi 3.50% hằng ngày cho 35 ngày. Hoàn vốn khi hết chu kỳ lãi. ROI 222.50%. Đầu tư từ 3,001$.
2. Gói lãi trả sau số ngày cố định [AFTER] : Trả 1 lần duy nhất khi hết chu kỳ lãi.
 • Lãi 450% sau 45 ngàyROI 450%. Đầu tư từ 50 – 3,000$.
 • Lãi 230% sau 25 ngàyROI 230%. Đầu tư từ 3,001 – 10,000$.
 • Lãi 168% sau 15 ngàyROI 168%. Đầu tư từ 10,0001$.
III. Hướng dẫn đầu tư với RolyCapital
Để đầu tư bạn vào Make Deposit >> Chọn cổng nạp >> Chọn gói lãi DAILY hay AFTER >> Chọn gói lãi >> Nhập số tiền muốn đầu tư >> CREATE
Để kiểm tra gói lãi đã đầu tư thì bạn vào “Deposits List“. HyipOla đã đầu tư 500$ ngày 18/09/2019.
IV. Proof
Lưu ý : HYIP luôn tiềm ẩn rủi ro đầu tư nên bạn cân nhắc đầu tư trong phạm vi tài chính cho phép và có trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.

Đăng nhận xét Blogger

 
Top